↑ Return to A – B

Print this Pagină

Boghicea

Satul Boghicea, unde își are sediul și Parohia, își trage numele de la primul său locuitor și anume un călugăr cu numele de Boghiță, care își făcuse o mică sihăstrie la marginea pădurii cu zeci și sute de ani în urmă; pe lângă el s-au aciuat și alți cetățeni și astfel a luat ființă satul Boghicea.

Credincioșii ortodocși din sat neavând biserică mergeau pentru cele spirituale la biserica din satul Doljești.In anul 1784 proprietarul moșiei din Boghicea care se numea Gheorghe Stroescu, cu soția sa Adela au început construcția unei biserici din piatră și cărămidă cu cheltuiala proprie pe moșia lor.Biserica a fost terminată în anul 1785 și s-a sfințit la data de 29 august 1785 primind hramul “Tăierea Capului Sf.Ioan Botezatorul”.La sfințire au luat parte Domnitorul Moldovei Grigorie Ghica-Vodă, mitropolitul Iașiului, călugarul sârb Visarion de la Deva, Protopopul de Brașov Istratie Vasilovici și Preotul paroh Simion Dumbravă, primul paroh care a păstorit pâna la anul 1801.Au urmat preotul Gheorghe Ivanovici 1801-1822, preotul Ilie Pavlovici 1822-1833, preotul Vasile Enachiță 1833-1842, preotul Mina Florescu 1842-1854,preotul Alexandru Pilat 1854-1863,preotul  Teodor Deleanu 1863-1871. Până în 1898 a păstorit preotul Costică Todorescu care este înmormântat în cimitirul satului.

Între anii 1898 -1901 parohia a fost suplinită de diferiți preoți. Parohia era compusă din satele Boghicea,Căușeni,Slobozia,Nistria, Ghidion,Veja si Vadul Vejii.

Din anul 1907 a venit paroh preotul Petre Didilescu care, după câțiva ani  a hotărât să zidească o altă biserică.

În anul 1910 a început construcția actualei biserici ,din contribuția enoriașilor, cu o singură turlă, în stil moldovenesc.Meșterii zidari au fost Spiru Vasile și Spiru Tache.Pictura a fost executată în ulei de pictorii Teoharie și Ioan Zarma din Turnu –Severin , în stil renascentist.Catapeteasma și mobilierul au fost lucrate  de meșterul sculptor Iorgu Săpătoriul ,din Roman.

Biserica s-a sfințit la 29 august 1920 de către arhiereul Valerian Ploieșteanu, episcop de Roman.

Preotul paroh Petru Didilescu a păstorit până în anul 1926 . După el au  urmat următorii preoți :preotul Constantin Veleșcu 1926-1942,preotul Costică Didilescu 1942-1949, preotul Petru Coropceanu 1949-1951,preotul Gheorghe Movileanu 1951-1959. Părintele Movileanu acontruit casa parohială.După el au urmat Pușcașu Valerian 1959-1975 ,preotul Toma Victor 1975-1979.Părintele Toma Victor a construit clopotnița bisericii din Boghicea , a început contrucția bisericii din Căușeni și tot el este inițiatorul constucției  căminului cultural din Boghicea.

După el a urmat preotul Gheorghiescu  Marin  1979 -1993 care a finalizat construcția bisericii din satul Căușeni ,  a redimensionat casa parohială și a construit două capele în satele Slobozia si Nistria.

Din 1993 urmează preotul Mihai Florea care finalizează pictura interioară  a bisericii din Boghicea .În 1994 s-a refăcut pictura exterioară și biserica a fost refăcută în praf  de piatră, s-au schimbat stranele  și tot mobilierul din biserică .În 1995 în luna iunie  biserica a fost sfințită de preasfințitul Eftimie  Luca . În anul 2005  s-a construit casa praznicală din satul Boghicea,sfințită în luna noiembrie  de preasfințitul arhiereu Ioachim Bacăoanu și părintele protopop ȚuscanuFlorin. În anul 2007  s-a refăcut acoperișul bisericii din Boghicea  și totodată s-au vopsit pereții exteriori ai bisericii cu var lavabil.În 2008 biserica din Boghicea a fost împrejmuită cu gard din fier forjat .In 2007 s-a construit biserica din satul Slobozia  și în prezent se lucrează la pictură.

Preot paroh: Florea Mihail

Permanent link to this article: http://www.protoieriaroman.ro/parohii/mediu-rural/de-la-a-la-b/boghicea/